Regulamin

§1. Każde wykupione konto odpowiada jednej osobie która wykupiła kurs. Jedno konto może być aktywnie zalogowane. Wszyskie inne sesje użytkowników zostaną autoamtycznie wylogowane w chwili zalogowania nowej sesji. Właściciel wydawca serwisu może czasowo lub na stałe blokować konta użytkownikom którzy logują się z wielu miejsc na raz i tworzą tym samym nienaturalny ruch lub odpłatnie udostępniają dostęp do serwisu bez zgody Wydawcy.
§2. Live Chat – działa w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku
§3. Reklamacje dotyczące serwisu można składać na adres email kontakt@new-generation.pl. Wszystkie reklamacje powinny zwierać numer transakcji, dzień wraz z godziną oraz opis problemu. Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 14 dni. Usługi płatności obsługuje system Dotpay. Problem z płatnością? Zgłoś reklamację przez formularz reklamacyjny.
§4. Użytkownik przystępując do korzystania z serwisu i usług oświadcza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść, a także zapoznał się i akceptuje Regulamin Usług i Serwisów płatności Dotpay.
§5. Poniższa treść Regulaminu określa zasady korzystania z usług serwisu New Generation 2017
§6. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
*serwis internetowy- oznacza stronę internetową wraz z zamieszczonymi na niej treściami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem. Wydawcą serwisu jest firma New Generat z siedzibą w Poznaniu ul. Langiewicza 2/12 61-502 Poznań.
*użytkownik- osoba odwiedzająca stronę i/lub korzystająca z jej zawartości w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.
§7. Dane użytkownika oraz treści wiadomości które otrzyma właściciel serwisu są poufne.
§8. Reklamacje dotyczące serwisu internetowego http://www.new-generation.pl można składać na adres email kontakt@new-generation.pl . Wszystkie reklamacje powinny zwierać adres email do kontaktu.
§9. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników oraz ich danych osobowych następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§10. Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do tworzenia zmian w regulaminie.
§11. Użytkownik który przystępuje do korzystania z serwisu internetowego oraz usług oświadcza że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść, a także zapoznał się i akceptuje Regulamin serwisu http://www.new-generation.pl/polityka-prywatnosci.
§12. New Generation sp. z o.o. NIP: 7831755348, ul.Langiewicz 2/12 61-502 Poznań, biuro@new-generation.pl